Dorpsraad Oosterland
voor de leefbaarheid van Oosterland!

Welkom op de website van Stichting Dorpsraad Oosterland.

Ons dorp Oosterland gelegen op Schouwen Duiveland telt ruim 2300 inwoners en heeft een goed voorzieningenniveau met o.a. winkels, scholen en verschillende verengingen (voor meer informatie zie pagina “links”).

In de 18e eeuw waren de ambachtsvrouwe Susanna Maria Lonque en haar echtgenoot mr. Johan Cau belangrijk voor de ontwikkeling van het dorp. In hun familiewapen staan kauwtjes afgebeeld en dat zijn zwarte vogels. Er moet iemand gedacht hebben dat het kraaien waren, want vervolgens is de bijnaam “Kraaiendorp” ofwel “Kroajedurp” ontstaan.

Het woonmilieu in Oosterland wordt getypeerd als “dorps wonen”, wat zich laat kenmerken door wonen in de rust en intimiteit van het dorp, de plek waar mensen elkaar kennen. Met rust, ruimte en stilte van de polders daaromheen.

Als Dorpsraad hopen we ons in te zetten voor jong en oud en de leefbaarheid van ons dorp te behouden en te vergroten. Hopelijk werkt deze website daar ook aan mee. Heeft u een vraag, idee, een datum voor de dorpsagenda of wilt u subsidie aanvragen voor uw vereniging mail ons via algemeen@dorpsraadoosterland.nl of spreek één van ons aan.

Hartelijke groet,

Ankie, Arie, Bert, Ina, Janita, Marco, Richard en Tineke