Dorpsraad Oosterland
voor de leefbaarheid van Oosterland!

Wie zijn wij?

De dorpsraad is opgericht voor de leefbaarheid van Oosterland. Momenteel bestaat de dorpsraad uit 8 leden. Alle leden zetten zich in voor behoud en verhoging van de leefbaarheid in ons mooie dorp.

Als dorpsraad zijn wij de schakel tussen de inwoners en de gemeente Schouwen-Duiveland. Hoewel wij eigen initiatief stimuleren zijn wij altijd bereikbaar om te assisteren bij de meest uiteenlopende zaken. Het is voor inwoners al snel onduidelijk bij welke gemeentelijke instantie zij moeten zijn voor een vraag of probleem. Door onze jarenlange contacten met de gemeente kunnen wij u snel begeleiden naar de juiste personen en/of afdelingen. Daarnaast wordt bij sommige gevallen geadviseerd de dorpsraad in te schakelen. Wanneer dit gebeurd wordt u uitgenodigd uw idee of probleem tijdens een vergadering toe te lichten. Samen met u gaan wij op zoek naar de beste manier om uw plan tot uitvoering de brengen. 

Wij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor de gemeente wanneer er zaken van belang zijn voor de dorpskern Oosterland. De dorpsraad komt elke maand bij elkaar voor een vergadering in dorpshuis Oosterhof. Tijdens deze vergadering bespreken wij ontvangen stukken, lopende projecten en is er ruimte voor inbreng van nieuwe ideeën. Elk jaar wordt er ook een openbare jaarvergadering gehouden. Deze vergadering mag door iedereen bijgewoond worden.

Met elkaar, voor elkaar!