Dorpsraad Oosterland
voor de leefbaarheid van Oosterland!

Tijdlijn/voortgang dorpsvisie

Nieuwste bericht:

In januari 2024 heeft elk huishouden van Oosterland een vragenlijst ontvangen. Alle eerder opgehaalde verbeterpunten zijn verwerkt in deze lijst. We willen graag weten welke punten de inwoners van Oosterland het belangrijkste vinden. Wat zouden we het liefst als eerste aangepakt zien? Op de vragenlijst is gevraagd om de vijf belangrijkste punten aan te kruisen. De formulieren konden tot 10 februari 2024 worden ingeleverd.
We hebben 240 formulieren ontvangen en zijn blij met deze mooie opkomst. We willen iedereen bedanken die het formulier heeft ingevuld.
Gehele tijdlijn op volgorde

Brainstormsessie 16 maart 2023

De eerste openbare brainstormsessie werd georganiseerd door Hans van der Have en Richard Donselaar. Aanleiding hiervoor was het plan voor de realisatie van een pannakooi. Tijdens deze brainstormsessie is gepolst of er voldoende draagvlak was voor de voorbereiding van een dorpsvisie. Dit draagvlak was er. Vervolgens is er een werkgroep ontstaan met enthousiaste mensen die graag een actieve rol wilden bij het maken van de dorpsvisie.Openbare bijeenkomst 29 juni 2023

Aan de hand van diverse thema’s is er nagedacht over mogelijke verbeterpunten voor Oosterland. Tijdens de openbare bijeenkomst op 29 juni 2023 zijn deze thema’s en verbeterpunten gepresenteerd. Aan alle aanwezigen is gevraagd om hierop te reageren en nog meer punten aan te dragen. De avond is goed bezocht en de werkgroep heeft veel ideeën kunnen ophalen.In januari 2024 heeft elk huishouden van Oosterland een vragenlijst ontvangen

In januari 2024 heeft elk huishouden van Oosterland een vragenlijst ontvangen. Alle eerder opgehaalde verbeterpunten zijn verwerkt in deze lijst. We willen graag weten welke punten de inwoners van Oosterland het belangrijkste vinden. Wat zouden we het liefst als eerste aangepakt zien? Op de vragenlijst is gevraagd om de vijf belangrijkste punten aan te kruisen. De formulieren konden tot 10 februari 2024 worden ingeleverd.

We hebben 240 formulieren ontvangen en zijn blij met deze mooi opkomst. We willen iedereen bedanken die het formulier heeft ingevuld.
Wat kunt u doen?

Het proces van de dorpsvisie is hét moment om uw wensen voor Oosterland kenbaar te maken en de kans om mee te beslissen over de toekomst van ons dorp. Bij het opstellen van de dorpsvisie willen we daarom zoveel mogelijk alle inwoners en ondernemers van Oosterland betrekken. Op nog te bepalen momenten zal er een bijdrage of input van u worden gevraagd. Dit zal van te voren kenbaar worden gemaakt. We vragen u dan ook om het dorpskrantje, social media en deze website goed in de gaten te houden en aanwezig te zijn tijdens de informatieavonden.


Let op dat deze pagina regelmatig wordt bijgewerkt wanneer er ontwikkelingen zijn die verband houden met de dorpsvisie.