Dorpsraad Oosterland
voor de leefbaarheid van Oosterland!

Waarom een dorpsvisie?

Vergezicht: Oosterland in 2040

Elke dag Oosterland een beetje mooier maken met elkaar. Daarvoor is het belangrijk om een vergezicht (visie) te schetsen waar komende jaren naartoe geleefd kan worden en die richting geeft aan mogelijke ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Oosterland.

Een visie van ons allemaal

De dorpsvisie Oosterland komt tot stand vanuit een gezamenlijk proces met inwoners en ondernemers uit Oosterland, oftewel: door Oosterlanders, voor Oosterlanders.

Aanjager en inspiratiebron

De dorpsvisie is bedoeld als aanjager en inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen in Oosterland. Met elkaar denken in kansen en vooral samen ontdekken wat wél kan. Deze visie biedt ondernemers, inwoners, verenigingen, ontwikkelende partijen, de dorpsraad en onze gemeente energie, vertrouwen en handvatten om projecten en initiatieven juist naar Oosterland te brengen. Met als doel om het vijfde grootste dorp van Schouwen-Duiveland sterk en vitaal te houden. van de dorpsvisie (zie brief gemeente). Hierbij is ook de gemeente Schouwen-Duiveland betrokken. We hopen dat eind 2025 de dorpsvisie afgerond kan worden en dat in 2026 gestart kan worden met de uitvoering ervan.

Wanneer gaat de dorpsvisie gerealiseerd worden?

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft aangegeven dat vanaf 2025 het formele traject gaat lopen van het opstellen Aanjager en inspiratiebron
Indien u meer informatie over de dorpsvisie wilt ontvangen kunt u altijd via de mail, of middels het contactformulier contact met ons opnemen.  Onze mailbox is algemeen@dorpsraadoosterland.nl